Karjeras diena Alsviķos

  1. gada 26.aprīlī 8./9.d klases skolēni apmeklēja informācijas dienu Alsviķu teritoriālā struktūrvienībā „Smiltenes tehnikums.” Iepazināmies ar skolu.

Uzzinājām, ka nākošajā mācību gadā varēs apgūt sekojošas profesijas:

  • virtuves darbinieks,
  • koksnes materiāla apstrādātājs,
  • šuvējs,
  • dārzkopis,
  • būvstrādnieks.

Apmeklējām ari dienesta viesnīcu un paēdām pusdienas skolas kafejnīcā.

Internāta skolotāja Viktorija Kelmere
03.052019.