Jautro stafešu pēcpusdiena

Trešdien, 24. janvārī, kopā sanāca 1. – 4. klašu skolēni, lai sportiski un jautri pavadītu pēcpusdienu. Skolēni piedalījās astoņās dažādās stafetēs: „Vilciens”, „Sniegavīrs”, „Zirneklis” un citās.

Skolēni mācījās uzņemties atbildību par citiem komandas dalībniekiem, attīstīja prasmi uzņemties iniciatīvu, ātri domāt un reaģēt.

Pasākuma beigās kā pateicību par piedalīšanos no lielā „Brīnumu maisa” katrs varēja paņemt mīksto rotaļlietu.

Katrai klasei tika piedāvāts izvērtēt pasākumā iekļautās stafetes. Skolēnu vērtējums ir „ļoti patika” un „patika”.

Paldies visiem skolēniem par dalību, prasmi sadarboties, par pozitīvām emocijām! Paldies internāta skolotājām par palīdzību, stafešu norises organizēšanā, un labām atsauksmēm!

1.-4.klašu internāta skolotāju Metodiskās komisijas vadītāja L. Zakrevska

26.01.2018.