Jautrās stafetes

Jautrās stafetes

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstītības centrā, 23. martā, atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem, notika pasākums „Jautrās stafetes”, kurā piedalījās 1.a, 2./3.a, 4.a, 3./5.b, 4./6.c un 4./9.e klases.

Skolēni pēcpusdienu aizvadīja sportiskā gaisotnē. Stafetes notika tādās disciplīnās kā balonu vilciens, burbuļu pūšana, bumbiņu mešana, līšanā caur riņķi un arī balva tika nopelnīta parādot savu veiklību, darbojoties ar knaģi, lai izmakšķerētu saldumus.

Jautrās stafetes Jautrās stafetes Jautrās stafetes Jautrās stafetes Jautrās stafetes

Priecājāmies par aktīvo skolēnu līdzdalību!

Internāta skolotājas Gunita Mežule un Elīna Auniņa.
24.03.2021.