Izstrādātie materiāli

Human resources and self-development. Modern business - vector illustration

Projekta rezultātiem ir visu partnerskolu izstrādātie materiāli.

Materiāli pieejami šeit.