Izstrādātie materiāli

Human resources and self-development. Modern business - vector illustration

Projekta rezultāti ir visu partnerskolu izstrādātie materiāli nodarbībām.

Materiāli pieejami šeit:

LV – nodarbība par preču ražošanu  Can_I_be_an_entrepreneur 

LV – uzmini manu profesiju! Career_as_life

LV – programmas Wordwall izmantošanas iespējas How_to_use_ICT_in_career_work

LV – dizainera profesija My_hobbies_as_a_basis_to_start_entrepreneurship

LV – kā izvērtēt savas vajadzības Self_knowledge_what_do_I_can_What_do_I_need

LV – kā salīdzināt savas vēlmes ar reālo dzīvi Self_knowledge_what_do_I_want_what_do_I_like

LT – uzņēmējam nepieciešamās zināšanas un prasmes Can_I_be_an_entrepreneur

LT – kā veidot izpratni par savas karjeras plānošanu Career_as_life

LT – kā meklēt informāciju par karjeras plānošanu How to use ICT in career work

LT – kā izvērtēt savas personības īpašības What do I can. What do I need

LT – kā novērtēt savas intereses What do I want. What do I like

EE – mana “sapņu” karjera Career_as_Life

EE – kā meklēt informāciju par profesijām How_to_use_ICT_in career

EE – ko var mācīties no veiksmes stāstiem biznesā What_can_I_do_ What_do_ I_need

EE – kā uzsākt savu biznesu How_to_start_a_business

EE – kā izvērtēt savas stiprās puses Can_I_be_an_entrepreneur

EE – kā būt radošam karjerā Creativity_in_Career