Izlaidums programmā “Saziņa 21.gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis”

Pēc mēnesi ilgām un ļoti cītīgām mācībām darbdienu vakaros varam apsveikt piecas neformālās izglītības programmas absolventes. Paldies skolotājai Rudītei par pacietību, dalībniecēm Santai, Antrai, Gintai, Mārai un Līgai par izturību un spēju uztvert lielo informācijas apjomu! Lai izdodas realizēt dzīvē visu apgūto!

Dažas no atsauksmēm:

  • papildināju savas zināšanas, kā arī uzzināju detalizētāk, kas ir digitālā pēda, iepazinos ar jauniem cilvēkiem,
  • apguvu datora valodu, nebaidīšos lietot un atrast sev vēlamo informāciju u.c.darbības. Praktiski darboties! 🙂
  • mani ieguvumi – Google diska izmantošana, prezentāciju veidi, dokumentu kopīgošana, dažas jaunas programmas,
  • mans lielākais ieguvums – tiešsaistes prezentāciju veidošana un Google konta padziļināta apguve,
  • ieguvu informāciju, kur var tiešsaistē veidot prezentācijas, plakātus utt. Vairāk iepazinu Google diska priekšrocības, atsvaidzināju jau esošās zināšanas.