Izglītojoša pēcpusdiena “Kā pasargāt sevi no atkarību izraisošām vielām”

9. aprīlī  7. – 12. klāšu skolēni devās uz Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi, lai tiktos ar psihiatru un narkologu Raivi Loginu un Nepilngadīgo lietu inspektori Ritu Ozarsku.

Skolēni ieguva informāciju par atkarībām kā slimību, kas grauj cilvēka personību. Atkarības ietekmē cilvēka sociālo statusu un palielina mirstības risku.

Skolēniem šī bija noderīga informācija!

Internāta skolotāja Baiba Šēnberga
12.04.2019.