Ievads projekta darbā

Projekta sākuma posmā katrai partnerorganizācijai bija uzdevums veikt izpēti – kāda ir situācija partnervalstīs ar sociālo prasmju apguvi un vizuālās mākslas prasmju apguvi:

  •  kādas ir skolēnu un skolu stiprās un uzlabojamās puses,
  • kādas prasmes nepieciešams uzlabot,
  • kādus rezultātus sagaidām.

Bija ļoti interesanti un vērtīgi iepazīties ar partnervalstu sagatavoto materiālu un diskutēt par kopīgo un atšķirīgo.

Ko mēs vēlamies sagaidīt no projekta un tā rezultātiem?

  • lai skolēni mācās toleranci pret apkārtējiem,
  • lai skolēni paaugstina savu pilsoniskuma un apzinīguma  līmeni,
  • lai atrod vislabākos veidus, kā iepazīt, novērtēt un vadīt sevi, savas emocijas un izjūtas,
  • lai apgūst prasmes un iemaņas, kā orientēties dažādās dzīves situācijās.