Iestādes padomes sanāksme

Lai informētu par skolas darbu šajā semestrī un pārrunātu aktuālus jautājumus, aicinām š.g. 7.decembrī plkst. 11.00 vecākus – Skolas padomes locekļus uz Skolas padomes sanāksmi.
Darba kārtībā:
1) Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka izvirzīšana, apstiprināšana;
2) Dzirdes centra darbība 2018./2019.mācību gadā;
3) Attīstības centra darbība 2018./2019.mācību gadā;
4) Skolas vērtību noteikšana;
5) Skolas darba aktualitātes;
6) Priekšlikumi skolas darbības uzlabošanai.
Uz tikšanos!