Iespēja apgūt Minhenes funkcionālās diagnostikas metodi

Biedrība sadarbībā ar Liepājas universitāti (pasniedzēja G.Tomele) piedāvā apgūt bērnu agrīnās diagnostikas programmu.

MFAD ir attīstības izvērtējums mazuļiem pirmajā, otrajā un trešajā dzīves gadā. Līdzās klasiskajām bērnu ārstniecības metodēm šī metode ļauj novērtēt ķermeņa funkcijas, to izpausmes, ko nevar izmērīt ar medicīniskām ierīcēm. Izmantojot MFAD, iespējams novērtēt 1-3 gadus vecu bērnu attīstību septiņās dažādās jomās: staigāšanas prasmes, roku veiklība, uztveres attīstība, runas attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Izvērtējums notiek, pamatojoties uz konkrētām izpausmēm katrā jomā. Iegūtos vērtējumus atspoguļo grafisks pieraksts – attīstības līkne zīdainim un attīstības zona mazulim. Metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās.

Šī diagnostika ar mērķtiecīgas terapijas palīdzību ļauj mazināt iedzimtus vai agrīni iegūtus traucējumus un bojājumus. Tā ir iespēja palīdzēt daudziem mazuļiem, kuru attīstību iespējams novērot un novērtēt pietiekami agri, piedāvājot agrīnas veselīgas attīstības iespējas soli pa solim. Pamatojoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem tiek sniegts bērna raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību. Mazuļu attīstības izvērtējums ar MFAD daudziem vecākiem sagādā prieku, ka viņu bērna svarīgas funkcijas attīstās normāli.

Šo programmu šobrīd apgūst arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe, un pēc kursu absolvēšanas šis pakalpojums būs pieejams Valmieras un apkārtējo novadu bērniem.