Iesniegts projekta pieteikums programmā “Nordplus Junior”

Sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Somijas un Igaunijas ir izstrādāts projekts skolēnu sadarbībai karjeras izglītības jomā.

Paredzēts, ka projektā jaunieši un pedagogi dalīsies pieredzē par dažādiem skolēnu profesionālās izvēles aspektiem, kā arī izstrādās materiālus par dažādām tēmām:

” Karjera kā dzīve”

“Pašizziņa: ko es gribu? Kas man patīk?”

” Pašizziņa: ko es varu? Ko man vajag?”

” Darba devējs vai darba ņēmējs?”

Projekta laikā plānots arī viesoties vienam pie otra, lai labāk iepazītu kaimiņvalstis un sadraudzētos ar sava vecuma jauniešiem.

Projekts ir iesniegts, un gaidām rezultātus.