Ielūdzam uz Žetonvakaru!

Mirkļi grib paturēties,
nevis projām un garām vien steigties.
Mirkļi grib uzziedēt,
nevis tā vienkārši beigties.
Mirkļi grib ziedos palikt.

Ielūdzam uz Žetonvakaru
š.g. 8. martā plkst. 16.00
skolas zālē!

Skolas administrācija un 12. klase