Iekrāso pavasari!

11.maijā skolā notika Mātes dienai veltīts koncerts ,,Iekrāso pavasari!” Koncerta organizēšana šajā laikā ir kļuvusi par skolas tradīciju. Visus priecēja interešu izglītības pulciņu sagatavotie priekšnesumi. Skanēja melodeklamācijas un dziesmas. Varējām vērot latviešu tautas dejas un ritma dejas. Paldies pulciņu skolotājām Uldzei Strazdiņai, Līgai Grāpēnai, Anitai Reinertei un Artai Stikānei par skolēnu sagatavošanu koncertam! Paldies 1. – 4. klašu internāta skolotāju metodiskajai komisijai par darbu zāles noformēšanā! Paldies pašiem koncerta dalībniekiem!
Vecākiem bija iespējams iepazīties ar Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu Metodiskās komisijas sagatavoto skolēnu darbu izstādi.

Skaists ir šis pavasara laiks.

„Līdz tālumam zied dzelteni lauki un pļavas – dzeltenie vizbuļi, prīmulas un visvairāk pieneņu, visi kalni dzelteni mirdzoši. Ja paskatās saulē, tad tā izskatās pati kā nupat te kalna galā gulējusi un pienenēs dzeltena novārtījusies. Pļava tā mirdz, ka es nenociešos un ieveļos puķu dzeltenumā. Un apbirstu putekšņiem dzeltena”.

Priecīgu un jauku visiem Mātes dienu!

Direktores vietniece Ina Kursīte
11.05.2018.