Grieķijas pieredze mūsu skolā

Vai esat dzirdējuši par mācību kursu TICTAC? Izrādās, tam nav nekāda sakara ar pulksteņa laiku, bet ar TAKTIKU (TACTIC)! Ko darīt un kā darīt, lai iedvesmotu jauniešus izglītoties, piedalīties projektos un pašiem tos izstrādāt.

Bet nu pēc kārtas.

Es izmantoju  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvāto iespēju piedalīties starptautiskās mācībās jaunatnes darbiniekiem  „TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action”,Grieķijā, Atēnās š.g. 25.02.-03.03. Pasākumā piedalījās 26 dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm – Spānijas, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Turcijas… Visiem kopīga iezīme – azartā degošas acis un nepacietība iemācīties ko jaunu.

Visas piecas dienas bija ārkārtīgi spraigas, intensīvas un labi organizētas. Mācījāmies, kā apgūt projektu vadīšanas darbu, kā izstrādāt ideju un aizpildīt pieteikuma veidlapas, kā arī pievērst uzmanību pamatlietām – saprast, kam un kāpēc projekts tiek veidots, kādas vajadzības tas palīdzēs atrisināt, kādi būs rezultāti un beigu beigās – kādas pozitīvas izmaiņas tas radīs.

Paralēli projekta izstrādes cikla apguvei iemācījāmies vēl daudz labu lietu – kā izmantot neformālās izglītības spēles un pieejas darba plānošanai, jauniešu iesaistīšanai, grupas saliedēšanai; kā izmantot stāstu stāstīšanas metodi liela apjoma informācijas uztveršanai; kā piesaistīt resursus dažādu ideju realizēšanai; kā padarīt savu ideju redzamu un saprotamu citiem.

Un, protams, visu starptautisko projektu pievienotā vērtība – komunikācija ar iedvesmojošiem, lieliskiem, profesionāliem pasniedzējiem Džo Kleju no Portugāles un Denisu Morelu no Francijas, kā arī jauniešiem, NVO pārstāvjiem, pedagogiem, dažādu institūciju pārstāvjiem, kurus vieno kopīgas idejas, ticība un pārliecība, ka visiem kopā ir iespējams iedvesmot jauniešus un apkārtējo sabiedrību mainīt un uzlabot dzīvi sev apkārt.

Apgūtās zināšanas mūsu skolā tika liktas lietā, kopā ar 5.-12.klašu skolēniem organizējot neformālās izglītības spēļu un metožu maratonu projektu nedēļas laikā – izspēlējām un izvērtējām dažādas ar skolēnu un skolas vērtībām saistītas situācijas. Vidusskolas jauniešiem bija iespēja pašiem iejusties projektu izstrādātāju un vadītāju lomā, tā ka – darbs turpinās!

Paldies JSPA par doto iespēju!

Direktores vietniece Daiga Ramata

Mācības  „TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.