Esam lieli – pošamies uz skolu!

22.maijā mūsu pirmsskolas 3.grupiņas topošie pirmklasnieki ciemojās mūsu “lielajā” skolā, lai iepazītos ar skolu, skolotājām un skolas vidi. Bērni iejutās skolnieku lomā, sēdēja īstā skolas solā, izjuta stundas gaisotni un atbildēja uz skolotāju uzdotiem jautājumiem.

Atpakaļceļā bērni apskatīja Ģīmes dabas taku, kurā vēroja un pētīja augu, ūdensdzīvnieku un zivju daudzveidību, klausījās pasakainā “varžu korī”, noteica laiku pēc Saules pulksteņa un izbaudīja prieku par pieneņpūku pūšanu.
Paldies atsaucīgajām skolotājām par viesmīlīgo uzņemšanu!
Pirmsskolas izglītības skolotāja Sigita Geca un speciālais pedagogs Mārīte Klapenkova
21.05.2019.