Es un kārtības noteikumi

23. janvārī kopā sanāca 1.- 4. klašu skolēni lai atkārtotu un nostiprinātu izpratni par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un nepieciešamību tos ievērot ikdienā. Priecē skolēnu atsaucība un vēlme darboties. Skolēni atbildēja uz jautājumiem par kārtības noteikumiem skolā, mācību stundās, ēdamzālē, internātā. Veicinot skolēnu prasmi orientēties skolas kārtības noteikumos, pildīja dažādus uzdevumus par skolēnu pienākumiem, strādāja ar darba lapām. Vērojot skolēnu darbu un klausoties atbildes uz jautājumiem varēja redzēt ka skolēni pārzina kārtības noteikumus. Nogbeigumā vienojamies par to, ka ikdienā tos vienmēr ievērosim.

Bildes no pasākuma šeit.

Larisa Zakrevska
25.01.2019.