“Es mācēju danci vest…”

Turpinot gatavoties Latvijas valsts simtgadei, 23. februārī skolas zālē notika danču vakars, kurā 5. – 12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar latviešu tautas dejošanas tradīcijām.

Vakara pirmajā daļā savu dejas prasmi rādīja mūsu viesi – Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kopas “Pērkonītis” dejotāji. Viņi izdejoja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku, kas notiks 2018. gada vasarā, deju lieluzveduma “Māras zeme” dejas. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

Vakara turpinājumā draudzīgā un jautrā gaisotnē notika mūsu skolas jauniešu un deju kopas “Pērkonītis” dejotāju sadancošanās, kurā ikviens dancotgribētājs varēja izdejot tādus latvju dančus kā “Einam, šeinam”, “Oira”, Cūkas griķos”, “Plaukstiņpolka” u.c.

Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja šo  danču vakaru! Īpašs paldies pulciņu skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai!

Direktora vietniece Ina Kursīte