Dziesmu un deju svētku tradīcijas Latvijā

Gaidot Latvijas simtgadi, 31.oktobrī 5.-12.klašu skolēni tikās pasākumā, lai vairāk uzzinātu par  Dziesmu un deju svētku tradīcijām Latvijā. Tā kā pirmie kopā dziedāšanas svētki notika Dikļos, par tiem un turpmākajām Dziesmu svētku tradīcijām vairāk mums pastāstīja Dikļu Dziesmu svētku ekspozīcijas pārzinātāja skolotāja Inita Hihalovska. Latvijas simtgadei veltītie XXVI dziesmu svētki un XVI deju svētki notika šajā vasarā Rīgā. 8.klases skolēni kopā ar skolotāju bija sagatavojuši prezentāciju par šo svētku dalībniekiem, pasākumiem, norises vietām. Pie mums ciemojās Pārgaujas ģimnāzijas deju kolektīvs “Delveri”, kuri bija šo svētku dalībnieki. Pēc nodejotām dejām, dejotāji atrādīja savus košos novadu tautastērpus un pastāstīja, kas raksturīgs katra novada tautastērpiem. Mūsu skolēniem ļoti patika kopā ar “Delveru” dejotājiem izdejot dažas latviešiem zināmākās tautas dejas. Ar lielu interesi skolēni piedalījās konkursā, kurā bija fotogrāfijās jāatpazīst mūsu skolas skolotāji – Dziesmu un deju svētku dalībnieki.  Izpildot testu un pareizi atbildot uz jautājumiem, pasākuma noslēgumā skolēni varēja pārliecināties par to, ko jaunu  uzzinājuši  uzmanīgi klausoties, skatoties un piedaloties.

Internāta skolotāja I.Melbārde
06.11.2018.