Deju pietura Palsmanē

17. aprīlī Palsmanes kultūras namā pulcējās dejotāji no Latvijas speciālajām izglītības iestādēm, lai piedalītos deju festivālā “Deju pietura Palsmanē”. Festivālu organizēja Palsmanes internātpamatskola. Festivāla dalībnieki izpildīja visdažādāko stilu dejas. No mūsu skolas festivālā piedalījās Kristīne Volberga, Karlīne Paula Tomsone, Paula Actiņa, Krista Kristiāna Zumberga, Sendija Kārkliņa, Emīls Jānis Jermacāns, Elvis Martinsons, Artūrs Ašmanis. Deju priekšnesumus vērtēja žūrija. Skolas dejotāji ieguva 2. vietu.

Pasākuma dalībniekus ar atraktīviem priekšnesumiem priecēja puiši no Smiltenes – grupa “Skolas Rokenrols”.

Skolotāja Uldze Strazdiņa

Paldies skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai

Skolas administrācija