Deju grupa “Mazās Bitītes” saņem Valsts prezidenta apsveikumu

“Mēs nevaram ietekmēt pasauli ar varu. Mēs varam to ietekmēt ar savu domu.

Novēlu Jums skaistu mūsu valsts dibināšanas 102.gadadienu! Lai nākamajā Latvijas gadā rodas jaunas domas un tām seko darbi, kas stiprina modernu, tiesisku, nacionālu un ilgtspējīgu Latviju Ziemeļeiropā! Egils Levits”

Šādu mūsu Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu 2020.gada 18.novembrī saņēma Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas deju grupa “Mazās Bitītes”, kas nu jau vairākus gadus ar ievērojamiem sasniegumiem un panākumiem piedalās integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!”.

Ar milzīgu prieku, saviļņojumu un lepnumu par deju grupas “Mazās Bitītes” sasniegumiem pateicamies mūsu prezidentam Egilam Levitam par apsveikumu!

Bērnu un darbinieku vārdā, direktore Iveta Kļaviņa