Deju festivāls „Deju pietura Palsmane”

25. aprīļa rītā tautisko deju pulciņa dejotājas Karlīne Paula Tomsone, Letīcija Graubica, Sindija Liepiņa, Amanda Negereja, Melisa Slaidiņa, Parisa Upesjure – Lukša devās uz Palsmanes kultūras namu, lai piedalītos Latvijas speciālo izglītības iestāžu deju festivālā „Deju pietura Palsmanē”. Festivālu organizēja Palsmanes internātpamatskola.

Uz Palsmanes kultūras nama skatuves tika izdejotas gan tautiskās dejas, gan mūsdienu un balles dejas. Savu dejotprasmi demonstrēja deviņu speciālo izglītības iestāžu dejotāji. Mūsu meitenes dejoja divas latviešu dejas „Zosis” un „Rudā lapsa”.

Festivāla dalībniekus priecēja pasākuma viesi – basketbola kluba Valka – Valga karsējmeitenes un mūziķis Arturs Gruzdiņš.

Paldies palsmaniešiem par lielisko uzņemšanu!
Skolotāja Uldze Strazdiņa
27.04.2017.