Dāvana ar kūku

Ēnu diena. Šogad Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 10. un 11.klases skolēni “ēnoja” Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Turp bija devušies: Ina Bodrova, Daniela Krilova, Laura Vicinska, Herberts Misa un Rolands Pintāns, un audzinātāja Pārsla Bebre. LNS prezidente un Rehabilitācijas centra vadītāja Sandra Gerenovska un LNS viceprezidente Brigita Lazda mūs laipni sagaidīja. Jaunajā un skaistajā Rehabilitācijas centrā notika galvenā darbošanās, tas ir, “ēnošana.”
Vispirms visus pie darba pielika Rehabilitācijas centra speciālists Aldis Ādamsons, lai mācītu, kā labāk un skaistāk iesaiņot dāvanas. Savu iesaiņoto dāvanu katrs varēja paņemt sev. Pēc tam sociālā darbiniece Sandra Gutāne vēlēja, lai ar kopīgiem spēkiem taptu franču kekss. Drīz vien kārdinošās smaržas izplatījās pa visu ēku. Tik viegli pie kūkas tikt nevarēja! Pašiem ar Alda Ādamsona palīdzību jāuzservē skaists galds! Pie tējas tases raisījās sarunas. Sandra Gerenovska mācīja, kā skolēniem izsargāties no apkrāpšanas internetā. Laiks steidzās ātri.
Sandra Gutāne mums izrādīja Rehabilitācijas centru, NLS galveno ēku, laikraksta “Kopsolī” redakciju un Surdotehniskās palīdzības centru.
Jauniešiem interesanti bija Zīmju valodas attīstības nodaļā. Šeit speciālisti: Ilona Liniņa, Lilita Janševskaun Raivis Rūrāns iepazīstināja ar nodaļas darbu. Redzējām, kā ēterā nonāk raidījumi. Drosmīgākie varēja paši mēģināt ierunāt zīmju valodā tekstu televizorā. To uzdrīkstējās tikai Daniela. Izdevās labi. Visiem uzdāvināja grāmatiņas zīmju valodā kopā ar diskiem.
Valsts pasūtījumu nodaļā pavadītais laiks arī bija vērtīgs. LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš un speciāliste Ārija Medne informēja jauniešus par Valsts pasūtījuma realizāciju, ar ko valsts nodrošina kultūrizglītības pasākumus, kurus apmaksā no valsts budžeta. Piemēram, tulka pakalpojumus.
“Kopsolī” redaktore Ilze Kopmane parādīja redakciju, iepazīstināja ar korespodentu Zigmāru Unguru.
“Ēnošanas” beigu posmā iegriezāmies Surdotehniskās palīdzības centrā. Te centra valdes priekšsēdētāja Inese Immure un izpilddirektors Eduards Bērziņš- Lācis atrādīja mums jaunākos tehniskos palīglīdzekļus, kādus iespējams iegādāties. Pastāstīja arī par to pielietojumu.
Par to,lai šī diena paliktu vēsturē un mēs arī, rūpējās fotogrāfi Juris Grundulis un Kārlis Krauklis. Diena bija piepildīta. “Ēnotājiem” tā paliks atmiņā.
Internāta skolotāja Pārsla Bebre
23.02.2018.