Dalībnieku pieteikšanās

Aicinām pieteikties dalībniekus, kuri ir ieinteresēti projekta idejas ieviešanā un gatavi dalīties pieredzē darbā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dzirdes traucējumiem!

Dalībnieku ieguvumi:

* pašvaldības pārstāvjiem – iepazīsies ar personu ar dzirdes traucējumiem viedokli par pašvaldības un valsts iestāžu pieejamību, apmierinātību ar sniegto pakalpojumu klāstu, jaunu pakalpojumu izstrādes nepieciešamību, sadarbību ar darba devējiem un nepieciešamo atbalstu, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu

* uzņēmējiem – praktiski iepazīsies ar personu ar dzirdes traucējumiem stiprajām un vājajām pusēm; tiks izkliedēti stereotipi par šādu cilvēku iesaistīšanu darba tirgū

* vietējo NVO pārstāvjiem – iepazīsies ar nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu un ierosinājumus

* personas ar dzirdes traucējumie  – dalīsies pieredzē par darba meklējumiem, iekļaušanos darba tirgū, sadarbību ar darba devējiem, iespējamām

* bērnu ar dzirdes traucējumiem vecāki – iegūs informāciju, kā atbalstīt savu bērnu karjeras izvēlē

* pedagogi – detalizēti iepazīsies ar darba tirgus prasībām un grūtībām, ar kurām saskaras skolu absolventi ar dzirdes traucējumiem, un būs apguvuši zināšanas, kam būtu jāpievērš padziļināta uzmanība skolu mācību, audzināšanas un karjeras darba programmās

* Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra speciālisti un administrācija – sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību iestādēm būs apguvuši metodes, paņēmienus un pieejas, kā strādāt ar personām ar dzirdes traucējumiem  un varēs konsultēt visas ieinteresētās personas, kā arī nepieciešamības gadījumos izstrādāt metodiskos materiālus izglītības iestādēm

* pārstāvji no Latvijas Nedzirdīgo savienības – veicinās projekta dalībnieku informētību, sapratni un atsaucību personu ar dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā.

Pieteikšanās pa tel. 26423136 līdz 2019.gada 3.jūnijam.

Uz sadarbību!