Dalībnieku ieguvumi jeb skats nākotnē

Dalībnieki atzina, ka tika sasniegti šādi rezultāti:

 • iespēja iepazīt dažādu ieinteresēto pušu viedokļus, komentēt, paskaidrot
 • apgūta prasme atpazīt dažādus mīlestības veidus, to pielietojumu ģimenēs, īpaši ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kam ir grūtības noformulēt savas vēlmes un vajadzības.
 • gūta teorētiska informācija un veidota izpratne par  ģimeni un dzimtu kā kopēju sistēmu.
 • apgūti praktiski vingrinājumi grupas veidošanā, kopīgu mērķu nospraušanā un analīzē, kā arī apgūtas dažādas tehnikas mērķu sasniegšanai.
 • gūta izpratne par savstarpējā atbalsta lūgšanas un sniegšanas nepieciešamību, apgūti praktiski paņēmieni
 • gūtas zināšanas savu emociju atpazīšanai un veiksmīgai pārvaldīšanai, emocionālās pilnveidošanās iespējas, kā arī zināšanas par komunikāciju ar cilvēkiem ar apgrūtinātu vai ierobežotu spēju atpazīt un izvērtēt savas emocijas.
 • apgūti praktiski paņēmieni savas veselības nostiprināšanai, fiziskās un mentālās veselības saglabāšanai, preventīvu pasākumu kopums, lai neizdegtu
 • apgūtas zināšanas par apzinātības ieviešanu un praktizēšanu ikdienas dzīvē
 • apgūtas zināšanas par dažādu ar jauniešu un bērnu ar īpašām vajadzībām specifisku problēmu, piemēram, seksualitātes u.c.jautājumu, risināšanu
 • apgūtas dažādas aktīvās klausīšanās metodes,
 • apgūtas daudzveidīgas metodes laika plānošanai

Kopumā var uzskatīt, ka projekts bija veiksmīgs un sasniedza savu mērķi. Projekta rezultāti sasniedza un pārspēja gaidīto, jo, spriežot pēc dalībnieku atsauksmēm un ieinteresētības, projektā analizētās tēmas ir ļoti aktuālas  un sabiedrības integrācijas procesi kļūs vēl nozīmīgāki.

Tātad jādomā, kā turpināt iesākto darbu.

Domāsim kopā!