Dalība festivāla “Nāc līdzās!” konkursā

Šā gada 19. martā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas deju grupa “Mazās bitītes” piedalījās Integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās” Vidzemes atlases koncertā/konkursā.  “Mazās bitītes” klātesošos priecēja ar koši krāsaino un jestro deju “Pavasara dziesmiņa”.

Konkurss norisinājās Siguldas kultūras centrā “Devons”, tā moto: “Latvija pēc 100”.

Bērni un skolotāji pēc radošiem domu lidojumiem nolaidās uz viena spārna, ka Latvijā arī pēc 100 gadiem būs zaļi meži ar skanīgām putnu dziesmām,  četri gadalaiki un košas pļavas, kur dzīvos priecīgi un laimīgi cilvēki.

“Mazās bitītes” saņēma konkursa rīkotāju atzinīgu novērtējumu un iespēju 7. maijā ar savu priekšnesumu uzstāties Lielkoncertā VEF kultūras pilī.

Sirsnīga PATEICĪBA mūsu skolotājām Mārītei Cukurei, Daigai Andrupei,  Andai Ābolai, Sigitai Gecai, Santai Dubkevičai, Dacei Rutkai, Guntai Dundurei, Mārītei Klapenkovai, Ilzei Krievānei, Mārai Lukasei, Agritai Rikai, Nadeždai Stošai un Dzintrai Āboliņai par radošumu, režiju, deju, skaistajiem pašu darinātiem tērpiem, bērnu mirdzošām acīm un pašapziņu, iedrošinājumu un rūpēm, pašaizliedzību, savstarpēju atbalstu un mūsu iestādes vārda nešanu Latvijā!!

Pirmsskolas administrācija