Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!

11/11/2019

Angļu valoda Maltā

Dace Sprince, Egita Eglīte Saulainajā Maltā Eiropas Savienības Izglītības programmas Erasmus+ projekta „Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!” ietvaros mēs, divas skolotājas – Egita Eglīte un Dace Sprince, devāmies uz angļu valodas kursiem „Fluency and English Language Development for Educational Staff”, kas notika Maltā, ETI mācību centrā. Kursu laikā liela uzmanība tika pievērsta valodas prasmju attīstīšanai. Tā kā kursi bija piecas dienas, […]
04/11/2019

Māksla kā terapija Florencē

Gunita Mežule, internāta skolotāja Kursi Florencē Oktobra brīvlaikā no 21. – 26. oktobrim man bija iespēja piedalīties kursos Itālijā. Erasmus + programmas ietvaros tika piešķirts finansējums mācību mobilitātes īstenošanai. Mani izvēlētie kursi bija Europass Teacher Acadey organizēti. Tie notika Itālijā, Florencē. Kursu nosaukums: “Art as therapy: self-expression and special needs in art education” (latviskais tulkojums: Māksla kā terapija: pašizpausme un […]
24/05/2019

Projekta pieteikums apstiprināts!

Daiga Ramata, projekta koordinatore Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi projekta pieteikumu, un, sākot no 2019.gada augusta, 18 skolas pedagogi dosies papildināt savas zināšanas angļu valodā un dažādās ar speciālo pedagoģiju saistītās jomās. Sagaidāmie rezultāti: * pedagogiem apgūtas padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību (autisma spektrs, fiziski traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi u.c.) un skolas iespējām veidot […]