Bibliotēka – septembrī

  • Zinību diena – dzejā un prozā
  • Bērnu un Jauniešu Žūrija 2020 ir klāt!
  • Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
  • 16.septembris – Dzejas dienas skolā
  • 23.septembris – Miķeļdiena..
  • Foto izstāde „Rudens krāsas”
  • Jaunāko grāmatu izstāde
  • Mācību grāmatu izsniegšana