Bibliotēka – oktobrī

  • 6. oktobris – Skolotāju diena (pirmā svētdiena)
  • Izstāde  „Rudens dzejā un  prozā”
  • 28. oktobris – Starptautiskā Skolu bibliotēku diena (ceturtā pirmdiena)
  • BJŽ 2019 lasīšanas pēcpusdienas 1. – 4. klasēm ( ortdiena, plkst. 17.00 – 17.30)
  • Rakstniecei Norai Ikstenai – 50
  • Foto akcija „Rudens krāsas” – līdz 31. oktobrim