Beverīnas labirinti

10. septembra pēcpusdienā 5. – 7. klašu skolnieki devās uz Beverīnas novada atpūtas parku „Beverīnas labirinti”, kurā apskatīja daudz dažādas koka skulptūras, piedalījās atjautības spēlēs un sporta aktivitātēs.

Skolnieki izgāja „Šausmu labirintu”, kurā varēja mazliet pamaldīties, sastopot no koka gatavotas čūskas un zirnekļus, velnu un raganas. Atrodot raganas mājiņu meitenes piemērīja raganas drēbes. Interesants bija zaru labirints „Dižputna ligzda”, kurā varēja nokļūt, maldoties caur zaru labirintiem.

„Putnu ielā” egļu silā skolnieki apskatīja putnu būrīšus, iepazinās, kādi putni ligzdo Latvijas koku dobumos.

Interesantas bija prāta spēles: puzles un atjautības spēles, kuras trenēja pacietību, jo katra spēle rosināja padomāt.

Izmantojot palīgierīces, skolnieki piedalījās sporta aktivitātēs: bumbu un boulinga spēlēs, mucas velšanā u. c., kā arī izšūpojās un lēkāja pa batutu.

Paldies parka saimniekam Jānim Jēkabsonam!

 

Internāta skolotāja Gunta Bulmeistare
12.09.2019.