Bērnu vieglatlētikas festivāls

16.01.2020. notika Bērnu vieglatlētikas festivāls VOC. Piedalījās: Krista Kristiāna Zumberga, Monta Boka, Patrīcija Paula Beļajeva, Vineta Usačeva, Sendija Kārkliņa, Maksis Martinsons, Markuss Kārkliņš, Daimārs Justs Lubiņš, Jānis Emīls Jermacāns, Harijs Felkers, Raivis Jānis Novosads. Fināls Rīgā 13.05.2020.

Sporta skolotāji Aivars Vasiļevskis un Ligita Vasiļevska