Bērnu un Jauniešu žūrija 2020

Bērnu un Jauniešu žūrija 2020

Bērnu un Jauniešu žūrija 2020 mūsu skolā rit pilnā sparā. Pirmie grāmatu vērtēšanas anketas jau aizpildījuši 4.a klases skolnieki (sk. E.Eglīte, G.Mežule, N.Jozēna). Bērni izlasījuši sešas grāmatas un vērtējumu devuši par trim labākajām. Vismīļākās bijušas „Krāsu mošķis”, „Poķu grāmata” un „Rasas vasara”.
Paldies par piedalīšanos!
Bibliotekāre Anita Kalniņa