“Baltie bērzi”

Pētot  bērza daudzveidīgo izmantošanu Latvijā tautsaimniecībā, medicīnā vai kultūrā , devāmies izzinošā ekskursijā uz Valmieras Kultūras centru, kura paspārnē darbojas vienīgais Latvijā senioru vīru koris “Baltie bērzi”.

Bija ceturtdiena, mēģinājuma diena. Vīri mūs sagaidīja,dziedot dziesmu ”Dzimtene” . Skolēnu acis mirdzēja, viņi klausījās elpu aizrāvuši, pārsteigti par vīru skanīgām, stiprām balsīm un par iespēju tik tuvu būt blakus korim uz skatuves.

Turpat uz skatuves,pēc kopīgas fotografēšanās, varējā uzdot sagatavotus jautājumus.Vīri uzmanīgi ieklausījās katra skolēna jautājumā, saprata to un atbildēja.

Bērzs ir koks ar stiprām saknēm, baltu stumbru. Korī vīri visi ir ar baltām galvām, stalti kā bērzi, lai gan izjutuši dzīves vētras – tā radās kora nosaukums. Koris izpilda dažādu latviešu komponistu dziesmas par mīlestību, Latviju un mīlestību pret Tēvzemi.Viņus visus vieno dziesma un arī vēlme būt cilvēkos, būt kopā. Korī dzied 20 vīru.

Vienīgais Politiski represēto vīru koris Latvijā 1992. – 2016. gadam. No 2016. gada 1. septembra kolektīva nosaukums – Senioru vīru koris “Baltie bērzi”. Kora koncertmeistare Inese Reinfelde un diriģente Inga Zirne.

Koris ir koncertējis ne tikai visā Latvijā, bet arī pabijis pie Sibīrijas latviešiem, būts Vācijā, Polijā, Briselē, Krievijā un Igaunijā. Visi koncerti ir saskaitīti – no dibināšanas līdz šodienai ir ap 800.

Paldies kora vīriem par dziedājumu un stāstījumu!

Mīļš paldies kora diriģentei I.Zirnei par atsaucību un iespēju būt kopā!

Īpašais paldies mūsu skolas bijušajam direktoram, kora dalībniekam, V.Andersonam!

4. klases skolēni un skolotāja Tatjana Lūkina
2019. gada 19. septembrī