12/04/2019

Speciālo klašu mazās Mākslas dienas

Speciālo klašu mazās Mākslas dienas noritēja no 8. Līdz 12.aprīlim ar mērķi padarīt košāku un krāsaināku ikdienas dzīvi. Skolēni darbojās radošās darbnīcās „Uzziedi pavasarim!”, veidoja darbu izstādes klasēs. Darbos dominēja, galvenokārt, pavasara ziedu un dabas atmodas tēmas. Daļēji piedalījāmies arī Valmieras Mākslas dienu akcijā „Soļi’’. Apmeklējām A.Heinrihsones un H.Heinrihsones gleznu izstādi Valmieras muzejā, K.Rublovskas gleznu izstādi Kultūras centrā un Valmieras […]
12/04/2019

Projektu nedēļa

Projektu nedēļa 23. – 26.04. 2019. Šogad projektu nedēļas tēma ir Vērtības. Gan skolotāji, gan vecāki, gan paši skolēni ir balsojuši un vērtējuši, kādas tad, viņuprāt, ir būtiskākās vērtības. Šogad Projekta nedēļā ar devīzi  “Būt atbildīgam, centīgam, veselīgam un sadarboties – tā ir drosme” esam izvēlējušies apskatīt, izdzīvot, izvērtēt piecas mums aktuālās vērtības – Atbildība, Centība, Veselība, Sadarbība un Drosme! […]
12/04/2019

„Es un vide man apkārt” – pasākums 1. – 4. klasēm

Pavasara mēnesi aprīli dēvē par tīrības,spodrības mēnesi. Pēc pagājušās ziemas, kad laiks kļuvis gaišāks,mums visiem ir vēlēšanās rēdzēt apkārt vairāk gaišumu un skaistumu. Aprīlis ir īstais laiks lai sakoptu apkārtni-savu māju, pagalmu, skolu, Latviju. Drīz zaļos zāle,atvērsies pumpuri, viss ziedēs un mēs varēsim priecāties par pavasari sev apkārt tīrā, sakoptā vidē. Lai skolēni apzinātos atbildību par vidi sev apkārt 10. […]
12/04/2019

Plānošanas seminārs par neredzību – nedzirdību

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktores vietniece Līga Vaite š.g. 9. aprīlī piedalījās Ziemļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā organizētajā  sanāksmē par sadarbības plānošanu ar Ziemeļvalstīm nedzirdības – neredzības jomā. Ziemeļvalstu Labklājības centra vecākā padomniece neredzības – nedzirdības jautājumos Marija Kroica (Maria Creutz) stāstīja klātesošajiem, kā Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē apzina un strādā ar cilvēkiem, kuri ir neredzīgi un […]