29/05/2019

Stipro skrējiens

28.05.2019. LTSA Veselības nedēļā Staicelē notika Stipro skrējiens. No Valmieras Gaijas krasta vidusskolas – attīstības centra startēja 7 sportisti vidusskolu grupā. Jauniešiem 3. vietā ierindojās Ralfs Liepiņš; jaunietēm 1. vietā – Elīzai Geidukai, 3. vietā – Madarai Zēmelei, 4. vieta – Mirdzai Rūjai. Paldies skolotājai Dacei Lediņai, ārstei Baibai Allikai un šoferim Viktoram Zakrevskim. Sporta MK 29.05.2019.
28/05/2019

Volejbola turnīrs

28.05.2019. LTSA Veselības nedēļas ietvaros notika volejbola turnīrs. 1. vietā – 8. klases komanda, 2. vietā – 5.d klases komanda, 3. vietā – 7. klases komanda. Sporta MK 28.05.2019.
24/05/2019

„Viss pa jokam un pa īstam”

22. maijā mūsu skolas vokāli instrumentālais ansamblis Katvaru internātpamatskolā piedalījās Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 19. mākslinieciskajā festivālā „Viss pa jokam un pa īstam”. Skolēni no Latvijas skolām dziedāja, dejoja, spēlēja teātri un piedalījās dažādās jaukās aktivitātēs. Tradicionāli šis bija brīnišķīgs noslēgums visam mācību gadam, kurā no sirds varēja izbaudīt sava darba augļus un priecāties par paveikto. Skolotāja Anita Reinerte […]
24/05/2019

Lai droša vasara!

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam ir nozīmīgi kopā ar skolēniem atkārtot drošības noteikumus, lai sekmētu skolēnu izpratni par uzvedību noteikumu ievērošanas nepieciešamību vasarā. 22. maijā skolēni vēroja un klausījās prezentāciju par drošības noteikumiem vasarā. Ar skolēniem tika pārrunāti satiksmes noteikumi, ugunsdrošība, drošība atpūšoties pie ūdens un aktīvās atpūtas laikā. Tika pārrunātas dažādas bīstamas situācijas, kā arī to, kā rīkoties, lai sevi […]