15/11/2019

Leļļu teātris „Pūces piens”

Šajā pirmssvētku nedēļas izskaņā 1. – 4. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties leļļu teātra izrādi “Pūces piens”. Sižets vēsta par to, cik viss uz zemes ir cieši saistīts. Ja no šīs kopsakarības izņem kaut ko vienu, tad arī citas, savā starpā saistītas lietas izjūk. Tā gadījās arī teātra varonim Ķērpītim, kurš bija patriecis Pūci no savas mājas un palika bez […]
13/11/2019

Mans dzejolis Latvijai

Mums ticis viszilākais ezers Un rudākais rudzu lauks. Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rupjmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. /L. Vāczemnieks/ Ar šo dzejoli 12. novembrī 5. – 12. klašu skolēniem sākās pasākums „Mans dzejolis Latvijai”. Pasākums notika gatavojoties Latvijas 101. dzimšanas dienai ar mērķi stiprināt patriotismu un piederību savai […]
11/11/2019

Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību

Laikā no 2.11.2019. līdz 30.12.2019. trīs mūsu skolas skolotājas apgūst pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Mācību satura veidošanu ar tehnoloģiju palīdzību”, kas notiek Rīgā, Baltijas Datoru akadēmijā. Programmas mērķis ir apgūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, lai ar dažādu ITK rīku palīdzību veidotu un droši izmantotu interaktīvus un radošus mācību materiālus un uzdevumus, mācību […]
11/11/2019

Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas apmeklējums

4. novembrī 4 mūsu skolas skolotājas piedalījās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieka mācību darbā un pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra vadītāja Māra Bušmaņa organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāziju. Spīdolas ģimnāziju visus 22 pastāvēšanas gadus visvairāk raksturo tieši trīs skolas galvenās prioritātes: BRĪVĪBA UN PATSTĀVĪBA – skolā valda garīga brīvība, sapratne un sirsnība starp skolēniem un skolotājiem, […]