28/10/2019

„Profesiju busi”

„Karjeras nedēļas” ietvaros, ar Valmieras Attīstības aģentūras atbalstu,norisinājās pasākums „Profesiju busi”, kurš jau vairākus gadus pulcē jauniešus no visām Valmieras skolām. Šogad skolēniem bija iespēja viesoties Valmieras Tehnikumā, kur ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar klašu telpām, laboratorijām, mācību virzieniem. Kā nākamās pieturas tika izvēlēti dažādi uzņēmumi, kur skolēni var strādāt ieguvuši profesiju. Kā viens no šādiem bija piena pārstrādes uzņēmums […]
28/10/2019

Mucu muzejs un pankūkas

Pēdējā skolas dienā pirms brīvlaika un Karjeras nedēļas noslēgumā vedu savējo, 6.d klasi, ciemos uz Vaidavu pie mucu meistara Jāņa Grantiņa “Mucu muzejā”. Tā kā tēma Karjeras nedēļā bija par izzūdošajām profesijām, šis pasākums negaidot sanāca kā “punktiņš uz i”, jo Latvijā vairs atlikuši tikai daži mucu meistari. Līdzi atļāvu doties, ja vēlējās, mammām, tētiem, māsām un brāļiem. Mūs sagaidīja […]
22/10/2019

Seminārs par nedzirdību – neredzību

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolotājas Z.Banaga, S.Lapsa, G.Stankeviča un V.Ragēvičiusa  10. oktobrī piedalījās Seminārā par nedzirdību – neredzību Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā. Semināru organizēja Ziemeļvalstu Ministru padomes  birojs Latvijā. Seminārā skolotājas guva zināšanas, kā identificēt nedzirdīgu – neredzīgu cilvēku un kā kombinētais traucējums ietekmē cilvēku dzīvi. Lektore Trīne Skeua Uldāle (Dānija) iepazīstināja ar nedzirdības – […]
22/10/2019

Audzināšanas darba konference

Oktobra brīvlaikā 12 mūsu skolas internāta skolotāji un pulciņa skolotāji piedalījās audzināšanas konferencē ,,Vērtīborientācija audzināšanas procesā skolā”. Dalībnieki noklausījās lekciju ,,Virtuālā pasaule kā Greizais spogulis”, kur tika izskaidrotas sociālo tīklu izkropļotas vērtības un sniegta izpratne par patieso. Visiem bija iespēja piedalīties divās darba grupās. Tika pārrunāts – ,,Vērtības ir dzīve”, ,,Vērtības sistēmas veidošana”,,,Ar savām rokām no sirds” u.c. Audzināšanas process […]