09/03/2020

Pasākums „Zini vai uzmini”

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK 18. februārī  5. – 12.  klašu skolēniem organizēja pasākumu „Zini vai uzmini”. Skolēni izveidoja komandas, apvienojoties pa klašu grupām. Komandas pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, kā arī uzzināja daudz ko jaunu dabaszinātņu jomas, matemātikas un informātikas jomās. Mācību priekšmetu skolotāji bija izstrādājuši testa jautājumus. Tēmas bija- Bioloģija, Ģeogrāfija, Matemātika, Dabaszinības, Fizika, Ķīmija un Informātika. Vislabāk […]
09/03/2020

Sporta skolotāji mācās

Āra aktivitātes sniega un bezsniega apstākļos sporta stundā ieinteresēja ap 40 Latvijas sporta skolotāju un sporta skolu treneru. Mūsu skolas sporta skolotāji Aivars Vasiļevskis un Ligita Vasiļevska papildināja zināšanas: slēpošanā – LSPA rektors, Dr. paed. Juris Grants; jaunākās aktualitātes un tendences sporta stundā – LSPA asociētā profesore Dr. paed. Inta Bule – Biteniece; spēles un vingrinājumi āra aktivitātēs sniega un […]
06/03/2020

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību nedēļa

No 9. līdz 13.martam skolā notiks korekcijas un rehabilitācijas nodarbību nedēļa, kuras ietvaros notiks dažādi pasākumi. Pasākumu plānu iespējams aplūkot: Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību nedēļas plāns.
06/03/2020

Teātris mūzikā 2020

4. martā mūsu skolas audzēkņi piedalījās speciālās izglītības iestāžu konkursā „Teātris mūzikā 2020”. Gatavojām divus priekšnesumus – DJ Geco „Chicken Song” un Tones and I „Dance Monkey”. Septiņu skolu konkurencē ieguvām 1. un 2. vietu. 3. vietā ierindojās Sveķu pamatskola, 4. vietā – Palsmanes internātpamatskola. Paldies Sendijai Kārkliņai (3.d), Pēterim Rogulim (6.d), Ivonnai Marijai Bitei (8.d), Emīlam Vestbergam (8.d), Martai […]