12/12/2019

Ziemassvētku kartiņu darbnīca

Šā gada 10. decembrī bibliotēkā no pl.14.00 līdz 17.00 notika Ziemassvētku kartiņu darbnīca. Klusi skanot Ziemassvētku mūzikai, skolēni saviem tuvajiem darināja krāsainas svētku kartiņas un rakstīja apsveikuma dzejoļus. Bibliotekāre Anita Kalniņa
06/12/2019

Pieredzes apmaiņas seminārs

28. novembrī mūsu skolas pedagogi devās pieredzes apmaiņas seminārā uz Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu – attīstības centru. Skola īsteno Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Pedagogi iepazinās ar mācību darba organizāciju skolā, atbalsta personāla un logopēdu darbu. Logopēdu kabinetos iepazinās ar izstrādātiem metodiskiem materiāliem. Skolā mācās trīs skolēni ar dzirdes traucējumiem. […]
04/12/2019

Prieks par ieraudzīto, izzināto un paveikto!

Ir noslēdzies trīspadsmitais Zemkopības ministrijas konkurss „Mūsu mazais pārgājiens 2019” vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēniem, kā arī interešu izglītības pulciņiem. Konkurss notika no 2019. gada 11.septembra līdz 11. oktobrim. Pagājušā gadā piedaloties konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2018”,  mēs ieguvām 2.vietu un naudas balvu ekskursijai. Konkursa moto: Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā. Lai piedalītos konkursā, bija jāveic literatūras un […]
03/12/2019

Dāvinājums bibliotēkai

Nu jau otro gadu valmieriete GUNTA ARDAVA mūsu skolas bibliotēkai dāvina izzinošas un aizraujošas grāmatas. Grāmata vienmēr ir bijusi laba dāvana, tāpēc īpašs prieks šajā pirmssvētku laikā. PALDIES!!! Skolas kolektīva vārdā – bibliotekāre Anita Kalniņa