12/03/2020

Nodarbība „Veselība un sports”

11. martā sporta skolotājs Aivars Vasiļevskis vadīja 5. – 12. klašu skolēniem nodarbību „Veselība un sports”. Par veselīgu dzīvesveidu, fiziskām aktivitātēm, sporta nodarbībām un lielo sportu skolēni klausījās ar interesi. Esi vesels! Rūpējies par savu veselību! Esi aktīvs! Sasniedz savu mērķi sportā! Skolotāja vēlējums klausītājiem. Sporta metodiskā komisija
11/03/2020

Lasīšanas akcija

No 1. līdz 8. martam skolas bibliotēkā notika Lasīšanas akcija – nedēļas laikā izlasi grāmatu, pastāsti un saņem balvu. Visaktīvākie lasītāji bija no 3.d klases (internāta skolotāja Gunita Mežule). Piedalījās arī 5.d un 7.d klases skolēni. Bibliotekāre Anita Kalniņa
09/03/2020

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde

20. februārī notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde. Pirmajā daļā skolēni strādāja individuāli un veica uzdevumus pa dabaszinātņu jomas, ģeogrāfijas, matemātikas un informātikas mācību priekšmetiem. Uzdevumi bija diferencēti pa klašu grupām, maksimāli tuvināti ikdienas situācijām. Uzvarētāji pa klašu grupām: 5. – 7. klašu grupā I vieta –   Daniela Šīrante II vieta –  Laura Balode III vieta –  Melisa Slaidiņa […]
09/03/2020

Pasākums „Zini vai uzmini”

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK 18. februārī  5. – 12.  klašu skolēniem organizēja pasākumu „Zini vai uzmini”. Skolēni izveidoja komandas, apvienojoties pa klašu grupām. Komandas pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, kā arī uzzināja daudz ko jaunu dabaszinātņu jomas, matemātikas un informātikas jomās. Mācību priekšmetu skolotāji bija izstrādājuši testa jautājumus. Tēmas bija- Bioloģija, Ģeogrāfija, Matemātika, Dabaszinības, Fizika, Ķīmija un Informātika. Vislabāk […]