14/11/2020

Saglabājam Lāčplēša dienas tradīciju

Šogad nevarējām piedalīties kopīgajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā cauri Valmieras pilsētai uz brāļu kapiem. Tomēr saglabājām savu tradīciju – aizdedzināt svecītes pie kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa kopā ar tiem skolēniem, kuri pirmo gadu sāk mācīties vēsturi. Skolotāja Antra Rozenberga 13.11.2020.
13/11/2020

Mārtiņdiena

10. novembrī, 1. – 4. klašu skolēniem, notika Mārtiņdienai veltīts pasākums. Salīdzinot ar citiem gadiem šī Mārtiņdiena bija īpaša, jo tika novadīta īpašos apstākļos. Skolēnus un skolotājus ar Mārtiņdienas tradīcijām iepazīstināja Mārtiņdienas melnais gailis. Katrai klasei tika iedota materiālu mapīte ar interesantiem aprakstiem par dažādiem mitoloģiskiem tēliem, darba lapām, ticējumiem un tautasdziesmām. Arī šogad notika neliels tirdziņš, jo mums par […]
13/11/2020

Projekts Mans ģimenes koks

Mūsu skolas 5. klases skolēni angļu valodas stundās, apgūstot tēmu par ģimeni, uzzināja kā veidot savas ģimenes koku.Vispirms skolēni mēģināja izveidot paši katrs savu ģimenes koku, taču tas nebija viegls darbiņš. Tad nolēmām lūgt palīgā māmiņas, lai tad noskaidrotu visus radu rakstus. Dažiem skolēniem radu pulciņš izrādījās ļoti plašs. Uzzinājām vārdus savām tantēm un onkuļiem, kā arī brālēniem un māsīcām. […]
13/11/2020

Starpskolu projekts angļu valodā

5. novembrī mūsu skolas 6. klases skolēniem notika tiešsaistes stunda angļu valodā ar Valmieras Valsts ģimnāzijas vienaudžiem 6. klases skolēniem. Ideja par šo projektu radās mūsu draugiem. Skolēni bija iepazinuši informāciju par zīmju valodu . Pirms nodarbības notika sagatavošanās darbs. Mūsu skolas skolēni izdomāja, kā katrs iepazīstinās ar sevi, lietojot zīmju valodu. Ģimnāzijas skolēni iemācījās daktilēt savu vārdu. Stundas gaitā […]