11/03/2021
Individuālās karjeras konsultācijas

Individuālas karjeras konsultācijas

7.-12. klases jaunieti! Tev un Tavai ģimenei ir iespēja saņemt individuālu atbalstu Tavas karjeras izvēlē, apmeklējot individuālas konsultācijas pie mūsu skolas karjeras konsultanta. Sāc plānot un rīkoties savlaicīgi! Skaties te!
11/03/2021
Mans bērns izvēlas karjeru

Mans bērns izvēlas karjeru

Euroguidance programmas ietvaros VIAA ir izdevusi grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru”. Grāmata palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā. Grāmatas I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru” ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā. II daļā „Vecāki – bērnu padomdevēji” autori analizē vecāku un bērnu sadarbības modeļus. Šī […]
11/03/2021
Pasākums „Pasaku valstībā”

Pasaku valstībā

10. martā 4./6.c, 4./9.e., 7./9.f un 3./5.b klašu skolēni piedalījās pasākumā „Pasaku valstībā”. Skolēni kopā ar internāta skolotājām lasīja pasakas „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” un „Sarkangalvīte”. Skolēni labprāt klausījās pasakas un iejutās pasaku varoņu tēlos.     Paldies bērniem par atraktivitāti! Internāta skolotājas I. Tauriņa, J. Frēliha, E. Keiša 11.03.2021.  
08/03/2021

Pieredzes apmaiņas seminārs – darbnīca sākumskolas skolotājiem

25. februārī tiešsaistē notika pieredzes apmaiņas seminārs – darbnīca sākumskolu 3. klašu skolotājiem. Seminārā Valmieras pilsētas sākumskolas 3. klašu skolotāji dalījās pedagoģiskā pieredzē ar izstrādātiem metodiskiem materiāliem un labāko stundu materiāliem. Mūsu skolas skolotāja Gaida Stankeviča iepazīstināja Valmieras sākumskolas kolēģes ar savu metodisko materiālu „Gadalaiki”.  Metodiskā materiālā „Gadalaiki” ietilpst sižeta attēli, lasīšanas teksti, jautājumi par tekstu, jauno jēdzienu skaidrojums un […]