12/04/2019

Plānošanas seminārs par neredzību – nedzirdību

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktores vietniece Līga Vaite š.g. 9. aprīlī piedalījās Ziemļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā organizētajā  sanāksmē par sadarbības plānošanu ar Ziemeļvalstīm nedzirdības – neredzības jomā. Ziemeļvalstu Labklājības centra vecākā padomniece neredzības – nedzirdības jautājumos Marija Kroica (Maria Creutz) stāstīja klātesošajiem, kā Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē apzina un strādā ar cilvēkiem, kuri ir neredzīgi un […]
12/04/2019

Izglītojoša pēcpusdiena “Kā pasargāt sevi no atkarību izraisošām vielām”

9. aprīlī  7. – 12. klāšu skolēni devās uz Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi, lai tiktos ar psihiatru un narkologu Raivi Loginu un Nepilngadīgo lietu inspektori Ritu Ozarsku. Skolēni ieguva informāciju par atkarībām kā slimību, kas grauj cilvēka personību. Atkarības ietekmē cilvēka sociālo statusu un palielina mirstības risku. Skolēniem šī bija noderīga informācija! Internāta skolotāja Baiba Šēnberga 12.04.2019.
09/04/2019

Latviešu valodas nedēļa sākumskolā

No 19. marta līdz 22. martam sākumskolas klasēm notika latviešu valodas nedēļas pasākumi. Otrdien skolēniem bija glītrakstīšanas stunda, kurā katrs skolēns parādīja savas prasmes rakstīšanā. Trešdien skolotājas savā klasē novadīja nodarbību, kurā skolēni spēlēja valodu attīstošās spēles. Valodu attīstošās spēles nostiprina un attīsta skolēnu valodu krājumu. Skolēni labprāt un ar prieku spēlēja dotās spēles. Ceturtdien notika nodarbības pa klašu grupām. […]
09/04/2019

Speciālo klašu matemātikas nedēļa „Matemātika ir visur…” no 18. līdz 23. martam

Šīs nedēļas mērķis – veicināt interesi par priekšmetu un izkliedēt mīti par to, ka matemātika ir garlaicīga un nesaprotama. Visi 1 – 5. speciālo klašu skolēni katru dienu darbojās dažādās aktivitātēs. Pirmā diena – figūru diena. Skolēni veidoja zīmējumus no figūrām, mazākie skolēni darbojās ar lego, veidojot celtnes. Otrā diena – rūtiņspēļu diena. Veidoja zīmējumus pa rūtiņām. Trešā diena – […]