Atzinība konkursā

2020. gadā Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālo darbu konkursu „ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA”. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās mākslas darbu uz lietussarga brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem „Putniņš uz zara” un „Zelta sietiņš”.

Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Kopā tika iesūtīti 28 darbi. Konkursā piedalījās skolēni no dažādām Latvijas mācību iestādēm: Matīšu pamatskolas, Mežārespamatskolas, Ziemeļvidzemespamatskolas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas, Rūjienas vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Silenes pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra, Maltas vidusskolas, Krustpils pamatskolas un Valmieras 2. vidusskolas.

Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāja Marianna Abricka, Memoriālo muzeju apvienības mākslinieks Ints Sedlenieks, Aizkalnes Tautas nama vadītāja Māra Pudnika un Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Kleinarte.

Konkursa žūrija piešķīra 8 Atzinības rakstus: Renātei Osipovai par darbu “Zelta sietiņš” (13 gadi, Matīšu pamatskola), Evelīnai Kursītei (12 gadi) un JelizaveteiStolbovai (13 gadi) par darbu “Visi vēji” (Silenes pamatskola), Gunitai Elstei par darbu “Zirņa bērni (11 gadi, Viļānu vidusskola), Danielam Bērziņam par darbu “Putniņš uz zara” (12 g., Krustpils pamatsk.),Agatei Gžibovskai par darbu “Mākonīts un mākonīte” (13 gadi, Maltas vidusskola), Lindai Gailītei par darbu “Mīkla” (12 gadi, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs),

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem!

Konkursa laureātu apbalvošanas pasākumu plānots rudenī,septembrī. Dalībnieki tiek aicināti apciemot “Jasmuižu”,apskatīt muzeju un lietussargu izstādi, kā arī tiks pasniegtidiplomi,atzinības raksti un balvas.

Konkursam iesūtītie darbi tiks eksponēti izstādē „Zem Raiņa dzejas lietussarga” Raiņa muzejā „Jasmuiža” līdz šī gada 31. oktobrim.

Pateicība visiem 4. klases vecākiem un skolēniem  par idejas atbalstīšanu, radošu procesu un dalību konkursā!

Mums kopā veicas!

Lai skaista vasara!

Skolotāja T.Lūkina