Attīstības centrs iesaistās Eiropas pedagogu profesionālās pilnveides procesos

Attīstības centra plānošanas dokumentos ir noteikta skaidra virzība uz skolas īpašo lomu bērnu ar dzirdes, kā arī bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem atbalstam. Lai realizētu šo mērķi, skola aktīvi strādā arī vecāku un pedagogu izglītošanā ne vien Valmierā, bet visas valsts mērogā. Izvērtējot ieguldīto darbu un sasniegumus, skola sper soli tālāk un ar 2019./2010.mācību gadu piedāvā kursus profesionalitātes paaugstināšanai Eiropas Savienības valstu pedagogiem, administrāciju pārstāvjiem, izglītības politikas veidotājiem. Tā būs vērtīga iespēja dalīties daudzus gadus uzkrātajā pieredzē un inovācijās darbam ar skolēniem ar abu veidu traucējumiem. Tikai daži satura piemēri: darbs  vieglās valodas apguvē, lasītprasmes uzlabošanā, dzirdes un runas  attīstīšanā, fonētiskajā ritmikā, logopēdijā, personības veidošanas dažādu aspektu apguvē, piemēram, brīvdabas pedagoģijā, drāmas metodē u.c., kā arī pedagogu izdegšanas sindroma preventīvie pasākumi. Dalībniekiem tiks sagatavota arī kultūras programma, jo apmeklēt Valmieru nozīmē apmeklēt arī vienu no skaistākajiem Latvijas reģioniem – plānots izglītības un kultūras iestāžu apmeklējums, tradīciju un kultūras iepazīšana un vēl daudz kā aizraujoša un interesanta.

Kopumā piedāvājums ir pietiekami plašs un rūpīgi pārdomāts, tā ka gaidām atsaucību no ieinteresētajiem ES valstu pedagogiem.

Ar visu valstu piedāvājumiem var iepazīties katalogā www.schooleducationgateway.com, kur šobrīd no Latvijas ir pārstāvētas trīs organizācijas.

Informācija par mums angliski (about us).

Piedāvātie kursi:

Special Needs and Learning Disabilities.

Literacy for Children with Special Needs.

Personality Growing Support for Children with Disabilities.

Teacher, Let’s Light Not Burn Out.

Attīstības centra vadītāja Daiga Ramata
03.12.2018.