Attīstības centrs aicina pedagogus uz mācībām

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs no 2018.gada augusta līdz novembrim īstenos divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (8 stundas) 10 pedagogu grupām:

  1. Pirmsskolas izglītības pedagogiem (tai skaitā atbalsta speciālistiem) programma “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās izglītības iestādēs”. Īstenošanas laiks: 30.augusts, 31.augusts, 07.septembris, 28.septembris un 19.oktobris (programma vienai grupai tiek īstenota vienas dienas ietvaros). Programma_pirmsskolām
  2.  Vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotājiem, logopēdiem, speciālās izglītības pedagogiem, skolotāju palīgiem programma “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana (individualizēta mācību procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, izglītojamā snieguma progresa izvērtējums) izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem  (t.sk. kohleārajiem implantiem)”. Īstenošanas laiks: 26.oktobris, 02.novembris, 09.novembris, 16.novembris un 23.novembris (programma vienai grupai tiek īstenota vienas dienas ietvaros). Programma_skola

Dalība mācībās ir bez maksas. Programmas saskaņotas Valmieras Izglītības pārvaldē 12.07.2018. ar Nr.IP/3.1/18/38 un Nr.IP/3.1/18/37.

Programmu īstenošanas vieta – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, adrese: Leona Paegles iela 5/7.

Aicinām pieteikties elektroniski uz e-pastu: lieda7@inbox.lv (Dainai Liepiņai), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi un amatu (personas dati nepieciešami apliecības izgatavošanai), kā arī izvēlēto datumu, kad dalībnieks vēlas apmeklēt mācības.

Tālrunis uzziņai: 64207667, 29195852 (Daina Liepiņa)