Tiekas vecāki, kuru bērniem ir dzirdes traucējumi

12. maijs – jauka, saulaina brīvdiena, kad prasās pēc atpūtas, pēc pavasara darbiem dārzā.

Tomēr 15 bērnu ar dzirdes traucējumiem vecāki no Taurenes, Krimuldas, Smiltenes Gulbenes,  Apes, Cēsīm, Rīgas  un mūsu pašu Valmieras to visu atlika malā, lai tiktos cits ar citu Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā vecāku pieredzes apmaiņas seminārā “Mans bērns ar dzirdes traucējumiem mācās vispārizglītojošā izglītības iestādē”.

Sāpe visiem ir vienāda, un reizēm palīdz saprotoša, līdzīgā situācijā esoša  un draudzīga  sabiedrība.

Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga. Paldies LNB psiholoģei Sandrai Freimanei par dalīšanos savā pieredzē, audzinot 3 bērnus ar dzirdes problēmām, veiksmīgu visu dalībnieku iesaisti atvērtā sarunā. Seminārā bija vecāki ar dažādu pieredzi. Dažiem bērni tikko uzsākuši valodas apguvi un bērnudārza gaitas, dažiem bērni beigs pamatskolu, vēl citiem jau dzīvo pieaugušu cilvēku dzīvi. Tad arī radās jautājumi gan par problēmu risinājumiem mācību procesā, gan labāko variantu dzirdes aparātu un FM sistēmu iegādē.

Vecākiem nozīmīga bija arī Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” priekšsēdētāja Olafa Slūtiņa informācija par asociācijas darbību, par pašu vecāku ieinteresētības un līdzdalības nozīmi dažādu sāpīgu jautājumu risināšanā.

Aptaujas anketas liecina, ka šādas kopānākšanas ir ļoti, ļoti vajadzīgas.

Daži komentāri:

  • Attīstības centrs lieliski tiek galā, veicot savus pienākumus. Kārtējo reizi – milzīgs PALDIES!
  • Izsmeļošas atbildes uz neskaidriem jautājumiem, atbalsta plecs jebkurā situācijā.
  • Atbalsts vecākiem, sarunas, novērojumi.
  • Gribētos lielāku sadarbibu starp valsts iestādēm, organizācijām.
  • Šādas tikšanās būtu vēlams organizēt regulāri. (9). Pieredzes apmaiņa ir ļoti vērtīga.
  • Uzturēt sadarbību ar izglītības iestādēm.
  • Noderīgas būtu individuālas pārrunas.

Paldies visām mammām un tētiem par atsaucību un ieinteresētību savu bērnu nākotnē!

Daina Liepiņa
VGV – AC direktora vietniece
18.05.2018.

Vecāku vēstules

Liels paldies Dainai Liepiņai un mūsu superīgajai logopēdei Uldzei Strazdiņai, kuras sarīkoja semināru bērnu vecākiem ar dzirdes traucējumiem. Mums vecākiem šāda tikšanās ar speciālistiem – psihologu, logopēdu, līdzīgu bērnu vecākiem bija pirmo reizi un ceru, ka ne pēdējo, jo šādās reizēs vecākiem ir iespēja iegūt informāciju par interesējošiem jautājumiem, izrunāt ikdienas problēmas, kā arī dalīties priekos par bērna ar dzirdes traucējumiem sasniegtajiem rezultātiem.

Vecākiem šādi semināri liek saprast, ka viņi ar savu problēmu nav atstāti vieni, bet gan tiek sniegta informācija, kur griezties pēc speciālistu palīdzības, lai bērnam uzlabotu dzīves kvalitāti, kā arī vecākiem, kuriem dažkārt nepieciešama tikai problēmas izrunāšana – sirds “izkratīšana”. 🙂

Paldies par uzaicinājumu uz šo semināru un ceru tikties arī nākamajās šādās reizēs!

Noras Eglītes mamma Marita

 

Vēlos pateikt sirsnīgu paldies Dainai un Uldzei no Attīstības centra par doto iespēju satikt vecākus, kuri vēlas izprast, kuri novērtē un meklē risinājumus.

Lai vienmēr būtu līdzās un palīdzētu skolas un ikdienas gaitās saviem bērniem ar dzirdes traucējumiem, nepieciešams daudz pacietības un spēka. Un ir tikai loģiski, ja vecākus piemeklē fizisks un emocionāls spēku izsīkums. Tādēļ šādas tikšanās ļauj saprast, ka neesi viens savās problēmās. Pieredzes apmaiņa vecāku starpā ir nenovērtējama. Dažreiz pietiek ar nelielu atbalstu, lai pavērtos cits redzējums uz lietām un notikumiem. Tad kļūst daudz vieglāk un saprotamāk. Tad var saredzēt arī savādākas iespējas.

Bērni vēlas redzēt laimīgus vecākus, tāpēc vēlreiz Jums pateicos, ka dodat mums jaunas zināšanas, lai kopīgiem spēkiem darītu laimīgus mūsu bērnus!

Pateicībā,  Esteres mamma