Atbalstām cilvēkus ar dzirdes traucējumiem

ASV vēstniecība Latvijā katru gadu izsludina mazo grantu programmas, kuru mērķis ir atbalstīt pilsoniskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos.

Biedrības ” Kopā varam” iesniegtais projekts ” To Learn, To Work, To Live Together” ir saņēmis finansiālu atbalstu mazo grantu programmas konkursā.

Projekts aktualizēs jautājumus un sniegs reālu ieguldījumu darbā ar personu ar dzirdes traucējumiem sociālo rehabilitāciju, veicinās viņu cilvēktiesību aizsardzības ievērošanu un iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, padziļinās sadarbību starp valsts un pašvaldību iestādēm un privāto uzņēmējdarbības sektoru un personām ar dzirdes traucējumiem, sniegs iespējas personu ar dzirdes traucējumiem materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanai, izglītības līmeņa paaugstināšanai, veselības aizsardzībai un veiksmīgākai integrācijai sabiedriskās dzīves norisēs un darba tirgū.

Detalizēta informācija par projekta norisi: https://vgv.lv/macities-stradat-dzivot-kopa/