Apsveikumu siena „Mūsu skolai 145”

Internāta 2. stāva atpūtas telpā izveidota apsveikumu siena. Šeit izvietoti 5. – 12. klašu skolēnu apsveikumi skolai 145 jubilejā. Skolēni rakstīja dzejoļus, apsveikumus un vēlējumus, tos noformējot visdažādākajos veidos.

  \

 

Internāta skolotāja Baiba Šēnberga