APSVEICAM! Laiks labiem darbiem!

26. septembrī mūsu skolas komanda Madonā piedalījās Latvijas valsts simtgadei veltītā Vidzemes novada skolēnu festivālā ,,Laiks labiem darbiem”, kur ieguva suminājumu un 1. vietu par sava labā darba godpilnu cildināšanu un iegūtajām skatītāju simpātijām.

Valsts izglītības satura centra pateicību saņēma mūsu skolas kolektīvs par iniciatīvu un radošumu, pilsonisko aktivitāti un labā darba veikumu Latvijas valsts simtgadei veltītajā Labo darbu festivālā.

Tāpat komanda Madonā saņēma uzslavas rakstu par dižiem rezultātiem sportiskajās aktivitātēs.

Paldies internāta skolotājai Larisai Zakrevskai par piedalīšanos šī projekta pieteikuma uzrakstīšanā! Paldies skolotājai Rudītei Ortlovai par sākuma prezentācijas materiāla izveidošanu!

Paldies skolēniem Madarai Zēmelei, Raivim Gončarukam, Ralfam Liepiņam, Rolandam Pintānam, Kristeram Lānam, Herbertam Misam un Danielai Krilovai par veiksmīgu skolas vārda popularizēšanu!

Īpašs paldies internāta skolotājām Kristiānai Stukānei un Dacei Lediņai par skolēnu sagatavošanu šim pasākumam!

Paldies skolotājām Līgai Grāpēnai, Beātei Teterei un Līgai Lācei par novitātēm un iesaistīšanos pasākuma sagatavošanā!

Direktores vietniece, projekta koordinatore Ina Kursīte
27.09.2018.