Apsveicam!

Maira Bruže

05.02.2021. mūsu skolas absolvente Maira Bruže Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā saņēma Diplomu un ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista sporta skolotāja un vecākā peldēšanas trenera kvalifikācijas.

Apsveicam! Lepojamies!

Sporta MK
8.02.2021.