Apstiprinājums saņemts!

Kopā ar projekta partneriem no dažādām valstīm vairāk nekā pusgadu strādājām, lai izveidotu projektu par dažādiem sporta veidiem. Paredzēts, ka partnerskolu skolēni un pedagogi dosies viens pie otra un apgūs dažādus jaunus sporta veidus. Projekta koordinatori ir Spānijas skola, un ar lielu prieku saņēmām ziņu, ka projekts ir apstiprināts!

Tagad gaidīsim, lai varam realizēt visas labās idejas!